Liikevaihto 2015

MEUR

292

Digitaalisten tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta 2015

35%

Omavaraisuusaste 2015

43%

Alma Media on operatiivisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan

Valtakunnallinen mediamyynti uudistui

Kun mediasta kasvaa palvelu

Mediakentän murros ja alan muuttuvat pelisäännöt

Vastuullisuus

Olennaisuusanalyysi

2014

Vuosikatsaus

2013

Vuosikatsaus

2012

Vuosikatsaus

2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös

2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Alma Media luo omistaja-arvoa ja rakentaa kestävää kasvua liiketoimintaansa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Kehitystyö painottuu sisältöihin, palveluliiketoiminnan kasvattamiseen ja ketteriin markkinointiratkaisuihin. Alma Media hakee myös mahdollisuuksia kasvaa uusille markkina-alueille.

Kestävän kasvun lisäksi Alma Media rakentaa kestävää mediaa. Yritysvastuu on kiinteä yhtiön liiketoimintaa. Alma Media vaalii perinteisiä journalistisia arvoja ja samalla tuo vastuullisuuden kaikkeen toimintaansa.

Lataukset
Vuosikatsaus 2015 (PDF)
Tilinpäätös 2015 (PDF)
Yhteiskuntavastuuraportti 2015 (PDF)