14. AINEELLISET HYÖDYKKEET
MEUR Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 0,5 4,4 0,5 1,0 6,4
Lisäykset 0,0 0,0 0,1
Vähennykset -0,0 -0,0
Hankintameno 31.12. 0,5 4,4 0,5 1,0 6,4
Kertyneet poistot 1.1. 3,1 0,5 0,3 3,8
Vähennysten kertyneet poistot -0,0 -0,0
Tilikauden poisto 0,1 0,0 0,1 0,2
Kertyneet poistot 31.12. 3,2 0,5 0,3 4,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 0,5 1,2 0,1 0,6 2,5
Koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2015 0,1
MEUR Maa-alueet Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 0,5 4,4 0,5 1,0 6,4
Lisäykset 0,0 0,0
Vähennykset -0,0 -0,0
Hankintameno 31.12. 0,5 4,4 0,5 1,0 6,4
Kertyneet poistot 1.1. 3,0 0,5 0,2 3,6
Vähennysten kertyneet poistot -0,0 -0,0
Tilikauden poisto 0,1 0,0 0,1 0,2
Kertyneet poistot 31.12. 3,1 0,5 0,3 3,8
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 0,5 1,3 0,0 0,7 2,6
Koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2014 0,0