13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
MEUR Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakko-maksut Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 4,2 0,5 1,8 6,4
Lisäykset 0,5 0,0 0,6
Vähennykset -0,0 -0,0
Siirrot erien välillä 1,8 -1,8
Hankintameno 31.12. 6,5 0,5 0,0 7,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 1,9 0,5 2,4
Vähennysten kertyneet poistot -0,0 -0,0
Tilikauden poisto 0,9 0,9
Kertyneet poistot 31.12. 2,9 0,5 3,4
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 3,6 0,0 0,0 3,7
MEUR Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakko-maksut Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 4,2 0,5 1,1 5,7
Lisäykset 0,0 0,7 0,7
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12. 4,2 0,5 1,8 6,4
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 1,2 0,5 1,7
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poisto 0,7 0,0 0,7
Arvonalennukset
Kertyneet poistot 31.12. 1,9 0,5 2,4
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 2,2 1,8 4,0