23. JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 2015 2014
Hyödykejohdannaiset (Sähkötermiinit)
Käypä arvo * -0,1 -0,1
Kohde-etuuden arvo 0,3 0,4
Korkojohdannaiset
Käypä arvo * -0,7 -0,7
Kohde-etuuden arvo 19,5 19,7
* käypä arvo edustaa tuottoa, joka olisi syntynyt, mikäli johdannaispositiot olisi suljettu tilinpäätöshetkellä