6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
MEUR 2015 2014
Tietotekniikka ja tietoliikennekulut 9,1 7,8
Toimitilakulut 10,0 9,4
Muut kulut 5,4 5,8
Yhteensä 24,5 23,1