2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
MEUR 2015 2014
Myyntivoitot 0,6 0,0
Muut tuotot 0,7 0,2
Yhteensä 1,3 0,3