Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
1. LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
MEUR 2015 2014
Kotimaa 26,8 26,6
Yhteensä 26,8 26,6