21. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
MEUR 2015 2014
Lainat rahoituslaitoksilta 19,0 7,0
Ostovelat 0,9 0,8
Yhteensä 19,9 7,8
Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Ostovelat 0,0 0,0
Muut velat 52,7 44,6
Muut lyhytaikaiset velat 0,1 0,0
Yhteensä 52,9 44,7
Velat osakkuusyhtiöille
Ostovelat 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0
Muille
Varaukset 0,0
Muut lyhytaikaiset velat 0,8 0,9
Siirtovelat 5,9 2,5
Yhteensä 6,7 3,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 79,4 55,8
Siirtoveloista merkittävimmän osan muodostavat henkilöstökulujaksotukset ja Talentumin lunastamattomat osakkeet.