3. MATERIAALIT JA PALVELUT
MEUR 2015 2014
Ulkopuoliset palvelut 0,0 0,0
Yhteensä 0,0 0,0