20. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
MEUR 2015 2014
Lainat rahoituslaitoksilta 2,5 6,5
Muut pitkäaikaiset velat 0,8 1,7
Yhteensä 3,3 8,2
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,8