5. POISTOT JA ARVONALENNUKSET
MEUR 2015 2014
Suunnitelman mukaiset poistot 1,1 0,9
Yhteensä 1,1 0,9