9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MEUR 2015 2014
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 8,4 5,0
Omistusyhteysyrityksiltä 0,9 0,5
Muilta 0,0 0,0
Yhteensä 9,4 5,6
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 0,3 0,9
Muilta 0,0 0,0
Yhteensä 0,3 0,9
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalennukset tytäryhtiösijoituksista -84,2 -45,1
Yhteensä -84,2 -45,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -0,0 -0,0
Muille -0,4 -0,7
Yhteensä -0,4 -0,8
Valuuttakurssivoitot / tappiot
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,0 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -75,0 -39,3