16. SAAMISET
2015 2014
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 0,0 0,0
Lainasaamiset *) 20,3 24,4
Siirtosaamiset 0,7 0,4
Muut korottomat saamiset 0,0
Yhteensä 21,0 24,8
Saamiset muilta
Myyntisaamiset 0,0 0,0
Muut saamiset 1,3 2,3
Siirtosaamiset **) 0,8 0,5
Yhteensä 2,1 2,8
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,0 27,6
*) Konsernipankkitileillä olevat varat on esitetty lainasaamisissa.
**) Siirtosaamisten olennaiset erät johtuvat vuokrajaksotuksista