15. SIJOITUKSET
MEUR Osakkeet konserni-yritykset Osakkeet omistusyh-teisyritykset Osakkeet muut Saamiset konserni-yritykset Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 528,9 7,6 1,5 0,0 538,0
Lisäykset 50,8 0,3 0,0 51,1
Vähennykset -1,3 -0,3 -0,0 -1,7
Siirrot erien välillä 2,7 -2,9 0,2
Hankintameno 31.12. 581,1 5,0 1,3 587,4
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 163,6 0,8 0,0 164,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,8 -0,8 -0,0
Arvonalennukset 84,2 0,0 84,2
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 248,6 -0,0 0,0 248,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 332,4 5,0 1,3 0,0 0,0 338,8
MEUR Osakkeet konserni-yritykset Osakkeet omistusyh-teisyritykset Osakkeet muut Saamiset konserni-yritykset Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 539,2 7,5 1,5 1,9 0,1 550,1
Lisäykset 0,0 0,5 0,0 0,5
Vähennykset -10,3 -0,4 -0,0 -1,9 -0,1 -12,6
Siirrot erien välillä -0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 528,9 7,6 1,5 0,0 0,0 538,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 119,7 0,8 0,0 0,0 0,0 120,5
Arvonalennukset 44,7 44,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 163,6 0,8 0,0 0,0 0,0 164,4
Kirjanpitoarvo 31.12.2014 365,3 6,8 1,5 0,0 373,7
Emoyhtiön omistus tytäryrityksissä ja osakkuusyhtiöissä
Yhtiö Kotipaikka Yhtiön omistus-osuus % Osuus äänivallasta % Konsernin omistus-osuus %
Tytäryritykset
Alma Career Oy Helsinki 83,34 83,34 83,34
Alma Manu Oy Tampere 100,00 100,00 100,00
Alma Media Kustannus Oy Helsinki 100,00 100,00 100,00
Alma Media Suomi Oy Helsinki 100,00 100,00 100,00
Alma Mediapartners Oy Helsinki 65,00 65,00 65,00
Karenstock Oy Helsinki 100,00 100,00 100,00
Kauppalehti Oy Helsinki 100,00 100,00 100,00
Kotikokki.net Oy Helsinki 65,00 65,00 65,00
Objektvision AB Tukholma, Ruotsi 100,00 100,00 100,00
Talentum Oyj Helsinki 100,00 100,00 100,00
Osakkuusyritykset
Arena Interactive Oy Vaasa 35,00 35,00 35,00
As Oy Vammalan Reku Vammala 21,00 21,00 21,00
As Oy Lindemaninpiha Jämsä 22,56 22,56 22,56
Kolektiv d.o.o. Bosnia 30,00 30,00 30,00
Infostud 3 d.o.o. Serbia 25,00 25,00 25,00
Kiinteistö Oy Oulaisten Kulma Oulainen 35,00 35,00 35,00
Kiinteistö Oy Keuruun Tervaportti Keuruu 28,20 28,20 28,20
Kiinteistö Oy Kylmäsenkulma Kemijärvi 20,26 20,26 20,26
Kytöpirtti Oy Seinäjoki 43,20 43,20 43,20
Nokian Uutistalo Oy Nokia 36,90 36,90 36,90
Rantapallo Oy Helsinki 35,00 35,00 35,00
Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab Helsinki 24,07 24,07 24,07
Tampereen Tietoverkko Oy Tampere 35,14 35,14 35,14