18. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
MEUR 2015 2014
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus 0,1 0,0