11. TILINPÄÄTÖSSIIRROT
MEUR 2015 2014
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus -0,1 0,0