7. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
MEUR 2015 2014
Tilintarkastuspalkkiot 0,2 0,2
Veroneuvonta 0,0
Muut palkkiot 0,3 0,0
Yhteensä 0,5 0,2
Emoyhtiön tilintarkastuspalkkiot sisältävät koko konsernin tilintarkastusveloitukset.