12. TULOVEROT
MEUR 2015 2014
Tuloverot satunnaisista eristä 2,5 2,1
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1,6 -1,2
Yhteensä 0,9 0,9