8. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Yhtiölla ei ollut tutkimus- ja kehittämismenoja tilikausilla 2015 ja 2014.