22. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
MEUR 2015 2014
Konserniyhtiön velasta
Takaukset 0,1 0,1
Muiden puolesta
Takaukset 1,2 1,3
Muut omat vastuut
Vuokravastuut - yhden vuoden kuluessa maksettavat 9,0 9,6
Vuokravastuut - myöhemmin maksettavat 76,4 87,1
Vuokravastuut yhteensä 85,4 96,7
Muut vastuut 1,2
Yhteensä
Takaukset 1,3 1,4
Muut vastuut 86,6 96,7
Vastuut yhteensä 88,0 98,1
Alma Medialla on käytettävissä kaksi 20,0 milj. euron suuruista, sitovaa rahoituslimiittiä, joista oli 31.12.2015 käytettynä 15 milj. euroa. Sen lisäksi yhtiöllä on 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2015 kokonaan käyttämättä.
Patamäenkadulla sijaitsevan toimisto- ja painokiinteistöstä on tehty operatiivinen vuokrasopimus, joka on voimassa 1.12.2027 asti. Alma Media on sopinut vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen purkuehdoista koskien omavaraisuus- ja nettovelkaisuussitoumusta.