Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014
Liikevaihto 1 26,8 26,6
Liiketoiminnan muut tuotot 2 1,3 0,3
Materiaalit ja palvelut 3 0,0 0,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 4 9,2 9,6
Poistot ja arvonalentumiset 5 1,1 0,9
Liiketoiminnan muut kulut 6,7,8 24,5 23,1
Liikevoitto (-tappio) -6,8 -6,7
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -75,0 -39,3
Tappio ennen satunnaisia eriä -81,8 -46,0
Satunnaiset erät 10 12,7 10,5
Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -69,1 -35,6
Tilinpäätössiirrot 11 -0,1 0,0
Tuloverot 12 -0,9 -0,9
Tilikauden tappio -70,1 -36,4