Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus omasta pääomasta
MEUR Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön osuus yhteensä Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 21 45,3 7,7 -2,7 35,6 86,0 2,3 88,3
Tilikauden tulos 14,2 14,2 1,5 15,7
Muut laajan tuloksen erät *) 0,2 -0,7 -0,6 -0,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -7,5 -7,5 -7,5
Tytäryhtiöiden osingonjako -0,8 -0,8
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,1 0,1 0,1
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan kirjatuista eristä 0,1 0,1 0,1
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset -3,7 -3,7 12,1 8,3
Oma pääoma 31.12.2014 21 45,3 7,7 -2,5 0,0 38,0 88,5 15,2 103,7
Oma pääoma 1.1.2015 45,3 7,7 -2,5 0,0 38,0 88,5 15,2 103,7
Tilikauden tulos 9,9 9,9 2,1 12,1
Muut laajan tuloksen erät 0,9 1,1 2,0 0,2 2,1
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön pääomanpalautus -9,1 -9,1 -9,1
Tytäryhtiöiden osingonjako -1,4 -1,4
Osakemerkintä 19,1 19,1 19,1
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,1 0,1 0,1
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 1,0 1,0 1,2 2,1
Oma pääoma 31.12.2015 21 45,3 7,7 -1,6 19,1 41,0 111,5 17,2 128,7