14. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
MEUR Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 1,2 40,3 60,9 2,6 0,0 104,9
Lisäykset 0,9 0,0 0,3 1,3
Liiketoimintojen yhdistymiset 0,6 0,1 0,7
Vähennykset -0,4 -5,2 -1,0 0,0 -0,0 -6,7
Kurssierot 0,0 0,0
Siirrot erien välillä 0,2 -0,2
Hankintameno 31.12. 0,8 35,1 61,6 2,6 0,0 100,2
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 13,0 14,7 1,0 28,6
Vähennysten kertyneet poistot -4,8 -1,1 -0,0 -5,9
Tilikauden poisto 2,9 3,7 0,2 6,9
Arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 11,2 17,3 1,2 29,6
Kirjanpitoarvo 1.1. 1,2 27,2 46,2 1,6 76,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,8 23,9 44,3 1,4 0,0 70,5
Koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 31.12. 44,1
MEUR Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 1,4 42,5 107,1 2,6 0,0 153,5
Lisäykset 0,0 1,4 0,0 0,3 1,8
Vähennykset -0,2 -2,2 -48,0 -0,0 -0,0 -50,4
Kurssierot -0,0 -0,0
Siirrot erien välillä 0,0 0,3 -0,3
Hankintameno 31.12. 1,2 40,3 60,9 2,6 0,0 104,9
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. 13,2 53,3 0,7 67,2
Vähennysten kertyneet poistot -1,6 -44,3 -0,0 -45,9
Tilikauden poisto 1,4 5,7 0,3 7,4
Arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12. 13,0 14,7 1,0 28,6
Kirjanpitoarvo 1.1. 1,4 29,3 53,8 1,9 0,0 86,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,2 27,2 46,2 1,6 0,0 76,2
Koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo 31.12. 45,8
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:
MEUR Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä
Tilikausi 2015
Hankintameno 1.1. 24,1 54,2 78,3
Lisäykset 0,8 0,8
Vähennykset -0,8 -0,8
Hankintameno 31.12. 24,1 54,2 78,3
Kertyneet poistot 1.1. 2,4 8,8 11,2
Vähennysten kertyneet poistot -0,8 -0,8
Tilikauden poistot 2,8 3,2 6,0
Kertyneet poistot 31.12. 5,2 11,2 16,4
Kirjanpitoarvo 18,9 43,0 61,9
MEUR Rakennukset Koneet ja kalusto Yhteensä
Tilikausi 2014
Hankintameno 1.1. 24,1 57,4 81,5
Lisäykset 0,9 0,9
Vähennykset -4,1 -4,1
Hankintameno 31.12. 24,1 54,2 78,3
Kertyneet poistot 1.1. 1,2 7,9 9,1
Vähennysten kertyneet poistot -4,0 -4,0
Tilikauden poistot 1,2 4,9 6,1
Kertyneet poistot 31.12. 2,4 8,8 11,2
Kirjanpitoarvo 21,7 45,5 67,1