23. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
MEUR 31.12.2014 Kirjattu tuloslas-kelmaan Kirjattu omaan pääomaan Ostetut / myydyt tytäryritykset 31.12.2015
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 0,1 0,1 -0,0 0,1
Eläke-etuudet 0,0 -0,0 -0,0 0,3 0,3
Hyllypoistot 0,6 -0,3 0,1 0,4
Muut erät 1,0 0,2 -0,2 1,0
Yhteensä 1,8 -0,0 -0,0 0,1 1,8
Verojen netotus -0,4 -0,3
Laskennalliset verosaamiset taseessa 1,3 1,6
Laskennalliset verovelat
Kertyneet poistoerot 0,1 0,0 0,2 0,3
Liiketoimintojen yhdistymiset 5,6 -0,4 7,0 12,2
Tytäryritysten kertyneet voittovarat 0,2 0,1 0,1 0,4
Muut erät 1,5 -0,2 0,2 1,6
Yhteensä 7,4 -0,5 7,6 14,4
Verojen netotus -0,4 -0,3
Laskennalliset verovelat taseessa 6,9 14,2
Konserniyhtiöiden vahvistetuista tappioista kotimaa 0,1 milj. euroa ja ulkomaat 4,1 milj. euroa ei ole laskettu laskennallista verosaamista. Hyödyntäminen edellyttää, että niiden yhtiöiden, joihin tappioita kohdistuu, normaalitoiminta tuottaa veronalaista tuloa. Tappiot vanhenevat viimeistään vuonna 2024 muiden kuin Ruotsin yhtiöiden tappioista.
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2014 aikana
MEUR 31.12.2013 Kirjattu tuloslas-kelmaan Kirjattu omaan pääomaan Ostetut / myydyt tytäryritykset 31.12.2014
Laskennalliset verosaamiset
Varaukset 0,4 -0,4 0,1
Eläke-etuudet 0,1 0,0 -0,0 0,0
Hyllypoistot 0,5 0,1 0,0 0,6
Muut erät 1,0 0,0 0,0 1,0
Yhteensä 2,0 -0,2 -0,0 0,0 1,8
Verojen netotus -0,6 -0,4
Laskennalliset verosaamiset taseessa 1,5 1,3
Laskennalliset verovelat
Kertyneet poistoerot 0,0 0,0 0,1
Liiketoimintojen yhdistymiset 5,8 -0,5 0,3 5,6
Tytäryritysten kertyneet voittovarat 0,2 0,2 -0,2 0,2
Muut erät 1,5 0,1 1,5
Yhteensä 7,6 -0,2 0,1 7,4
Verojen netotus 0,6 -0,4
Laskennalliset verovelat taseessa 7,0 6,9