8. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Seuraavassa on eritelty liiketoiminnan muita kuluja pääryhmittäin
MEUR 2015 2014
Tietotekniikka- ja tietoliikennekulut 19,0 18,2
Toimitilakulut 12,6 12,3
Myynnin ja markkinoinnin kulut 15,3 14,4
Hallinto- ja asiantuntijakulut 7,5 6,3
Muut henkilöstökulut 9,5 11,0
Muut kulut 3,0 1,9
Yhteensä 66,9 64,0