4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
MEUR 2015 2014
Myyntivoitto pitkäaikaisten varojen myynnistä 1,9 2,8
Vaiheittaisen hankinnan myyntivoitto 0,6
Muut tuottoerät 1,1 0,4
Yhteensä 3,6 3,2