31. LIIKETOIMINTA LÄHIPIIRIN KANSSA
Alma Media -konsernin lähipiiriin luetaan osakkuusyritykset, jotka on eritelty liitteessä 16, sekä niiden omistamat yhtiöt sekä omistusyhteisyritykset.
Lähipiiriin luetaan myös yhtiön johto (hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat sekä konsernin johtoryhmä). Johdon työsuhde-etuuksista ja muista johdon ja yhtiön välisistä lähipiiritapahtumista on kuvaus liitteessä 7.
Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit perustuvat konsernin voimassaoleviin hintoihin.
Lähipiiritapahtumat - osakkuusyhtiöt
MEUR 2015 2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,2 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot 2,7 3,0
Myynti-, laina- ja muut saamiset 0,3 0,0
Ostovelat 1,1 0,0
Lähipiiritapahtumat - merkittävät omistajat
MEUR 2015 2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,1 0,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,1 0,1
Myynti-, laina- ja muut saamiset 0,0 0,0
Ostovelat 0,0
Lähipiiritapahtumat - johdon vaikutusvaltayhteisöt
MEUR 2015 2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 0,0 0,1
Tavaroiden ja palveluiden ostot 0,0 0,0
Myynti-, laina- ja muut saamiset 0,0 0,0
Ostovelat 0,0