3. LIIKEVAIHTO
MEUR 2015 2014
Liikevaihdon jakauma tavaroihin ja palveluihin
Sisältömyynti 104,7 110,1
Mainosmyynti 146,9 146,4
Palveluiden myynti 39,9 38,8
Yhteensä 291,5 295,4
Konsernin kustantamien sanoma- ja aikakauslehtien, kirjojen sekä verkkopalveluiden liikevaihto on tässä erittelyssä jaettu sisältö- ja mainosmyyntiin. Palveluiden myyntiin sisältyy paino- ja jakelupalveluiden myynti, asiakaslehtiliiketoiminnan myynti, tapahtumaliiketoiminta, suoramarkkinointiliiketoiminta sekä verkkopalveluiden palvelumyynti.