5. MATERIAALIT JA PALVELUT
MEUR 2015 2014
Ostot tilikauden aikana 13,1 13,8
Varastojen muutos 0,0 -0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 13,1 13,7
Ulkopuoliset palvelut 56,3 63,9
Yhteensä 69,4 77,6