17. MUUT RAHOITUSVARAT
MEUR Tasearvot 2015 Tasearvot 2014
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Noteeraamattomat osakesijoitukset 3,8 3,8
Lainasaamiset 0,8 0,1
Yhteensä 4,6 3,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 0,0 0,2
Yhteensä 0,0 0,2
Rahoitusvarat yhteensä 4,6 4,1
Seuraavassa taulukossa on esitetty myytävissä olevat rahoitusvarat:
MEUR 2015 2014
Tilikauden alussa 3,8 3,7
Muut lisäykset 0,2 0,1
Vähennykset -0,3 -0,0
Tilikauden lopussa 3,8 3,8
Seuraavassa taulukossa on esitetty käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät:
MEUR 2015 2014
Tilikauden alussa 0,0 2,0
Vähennykset -2,0
Tulosvaikutteisiksi siirretyt nettovoitot/-tappiot 0,1
Tilikauden lopussa 0,0 0,0
Päättyneen tilikauden ja edellisen tilikauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset sisältävät muita lyhytaikaisia sijoituksia. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin.
Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat pääosin noteeraamattomista sijoituksista ja ne on arvostettu hankintamenoon, koska niiden hankintameno vastaa niiden käypää arvoa.