29. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Konserni vuokralle ottajana
Ei-peruutettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
MEUR 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 11,4 9,2
1-5 vuoden kuluessa 37,1 26,7
Yli 5 vuoden kuluttua 28,5 32,5
Yhteensä 76,9 68,3
Konserniyhtiöt toimivat merkittäviltä osin vuokratiloissa. Vuokrasopimukset ovat pituudeltaan 6 kk - 15 vuotta.
IFRIC 4:n mukaiset ostosopimukset, joihin sisältyy IAS 17:n mukainen muu vuokrasopimuskomponentti
MEUR 2015 2014
Ostosopimusten perusteella maksettavat vähimmäissuoritukset 0,2 0,2
Konserni vuokralle antajana
Ei-peruutettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat vähimmäisvuokrat:
MEUR 2015 2014
Yhden vuoden kuluessa 1,0 1,6
1-5 vuoden kuluessa 0,4 0,7
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä 1,5 2,3