12. OSAKEKOHTAINEN TULOS
Laimentamaton osakekohtainen tulos saadaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos osakkeiden määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva tulos osakkeiden laimennetun määrän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana.
MEUR 2015 2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 9,9 14,2
Osakkeet (1000 kpl)
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 76 394 75 487
Liikkeeseen laskettujen osakeoptioiden vaikutus osakemäärinä
Laimennettu ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 76 394 75 487
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,13 0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,13 0,19