32. OSAKEOMISTUS
20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2015
Kpl Osuus osakkeista, % Osuus äänistä, %
1. Ilkka-Yhtymä Oyj 22 493 473 27,3 27,3
2. Mariatorp Oy 15 700 000 19,1 19,1
3. Kaleva Kustannus Oy 5 980 538 7,3 7,3
4. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 327 994 6,5 6,5
5. Kunnallisneuvos C. V. Åkerlundin säätiö 3 422 871 4,2 4,2
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 177 095 2,6 2,6
7. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Elo 1 852 800 2,3 2,3
8. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 573 002 1,9 1,9
9. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 1 427 617 1,7 1,7
10. Veljesten Viestintä Oy 851 500 1,0 1,0
11. Keskisuomalainen Oyj 782 497 1,0 1,0
12. Suomen Kulttuurirahasto 577 170 0,7 0,7
13. Häkkinen Heikki kuolinpesä 532 332 0,7 0,7
14. Häkkinen Veera kuolinpesä 490 011 0,6 0,6
15. OP-Suomi Pienyhtiöt - sijoitusrahasto 488 985 0,6 0,6
16. Tekniikan Akateemiset ry 371 845 0,5 0,5
17. Sinkkonen Raija 333 431 0,4 0,4
18. Danilostock Oy 330 000 0,4 0,4
19. Tampereen tuberkuloosi säätiö 327 062 0,4 0,4
20. Häkkinen Matti 300 142 0,4 0,4
Yhteensä 65 340 365 79,3 79,3
Hallintarekisterissä 2 600 781 3,2 3,2
Muut 14 442 036 17,6 17,6
Yhteensä 82 383 182 100,0 100,0
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenten omistuksista on kuvaus liitteessä 7.
Omistajaryhmät 31.12.2015
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
kpl % kpl %
Yksityiset yritykset 375 4,1 32 533 800 39,5
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 24 0,3 19 978 944 24,3
Julkisyhteisöt 6 0,1 9 375 452 11,4
Kotitaloudet 8 637 94,1 12 148 270 14,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 108 1,2 5 510 990 6,7
Ulkomaiset omistajat 23 0,3 35 606 0,0
Hallintarekisteröidyt osakkeet 2 600 781 3,2
Yhteistilillä 199 339 0,2
Yhteensä 9 177 100,0 82 383 182 100,0
Omistuksen jakautuminen
Osakkaiden lukumäärä Osuus osakkaista Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista
Osakkeiden lukumäärä, kpl kpl % kpl %
1 - 100 2 232 24,3 125 321 0,2
101 - 1 000 4 903 53,4 2 174 041 2,6
1 001 - 10 000 1 821 19,8 5 196 621 6,3
10 001 - 100 000 183 2,0 4 462 903 5,4
100 001 - 500 000 24 0,3 5 530 371 6,7
500 000 - 14 0,2 64 694 586 78,5
Yhteistilillä 199 339 0,2
Yhteensä 9 177 100,0 82 383 182 100,0