28. OSTOVELAT JA MUUT VELAT
MEUR 2015 2014
Ostovelat 6,7 6,4
Velat osakkuusyrityksille
Ostovelat 1,1 0,0
Siirtovelat 46,3 32,1
Muut velat 9,4 7,0
63,5 45,5
Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpito-arvojen arvioidaan vastaavan myös käypää arvoa. Diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen.
Siirtovelkoihin sisältyviä olennaisimpia eriä ovat henkilöstökulujaksotuksiin liittyvät palkka- ja sivukulujaksotukset.
Ostovelkojen ja muiden velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen.