16. OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ
MEUR 2015 2014
Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisyrityksissä
Tilikauden alussa 25,7 25,5
Lisäykset 0,5 0,6
Liiketoimintojen hankinnat 1,1
Vähennykset -20,6 -0,7
Osuus tuloksesta 1,6 1,7
Osuus osakkuusyhtiön omaan pääomaan suoraan kirjatuista eristä 0,1 -0,4
Saadut osingot -1,5 -1,0
Arvonalennukset -0,0
Tilikauden lopussa 6,8 25,7
Lisätietoja osakkuusyrityksistä:
Alma Media Oyj ja Talentum Oyj sopivat liiketoimintojen yhdistämisestä 28.9.2015. Sopimus toteutui 17.11.2015, josta lähtien Talentum on ollut osa Alma Media -konsernia. Talentum Oyj on yhdistelty Alma Media konsernitilinpäätökseen 31.12.2014 pääomaosuusmenetelmällä omistusosuuden ollessa 32,4 %.
Osakkuusyrityksistä johtuvan liikearvon määrä taseessa 31.12.2015 oli 2,5 milj. euroa (15,8 milj. euroa).
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten taloudellisen informaation yhteenveto (100 %)
MEUR Digitaaliset kuluttaja-palvelut Talousmedia ja yrityspalvelut yhteensä Aluemedia Muut osakkuus-yritykset
Vuosi 2015
Lyhytaikaiset varat 4,5 2,1 0,0 9,4
Pitkäaikaiset varat 4,1 0,0 0,3 5,7
Lyhytaikaiset velat 1,7 1,2 0,0 8,3
Pitkäaikaiset velat 3,1 0,2
Liikevaihto 37,3 0,1 33,3
Tilikauden voitto/tappio 1,8 0,0 0,0 0,7
Muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten taloudellisen informaation täsmäytys konsernin kirjaamaan tasearvoon:
Osakkuusyrityksen nettovarat 4,7 0,8 0,3 6,8
Konsernin osuus nettovaroista 1,4 0,4 0,1 1,8
Liikearvo 1,9 0,6
Muut oikaisut 0,6
Osakkuusyritysten tasearvo konsernin taseessa 3,9 1,0 0,1 1,8
Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,0 0,0
Velat osakkuusyrityksille 0,0 0,0 0,0
Osakkuusyrityksestä kaudella saadut osingot 0,3 0,7 0,0 0,5
MEUR Digitaaliset kuluttaja-palvelut Talousmedia ja yrityspalvelut yhteensä Talentum
Oyj *)
Aluemedia Muut osakkuus-yritykset
Vuosi 2014
Lyhytaikaiset varat 3,5 16,1 14,5 0,5 8,6
Pitkäaikaiset varat 3,9 37,8 37,2 0,3 6,8
Lyhytaikaiset velat 1,3 29,5 28,6 0,5 7,9
Pitkäaikaiset velat 3,0 4,6 4,4 0,1
Liikevaihto 7,8 75,6 72,3 3,3 33,6
Tilikauden voitto/tappio 1,2 3,2 2,8 0,0 2,1
Muut laajan tuloksen erät -1,3 -1,3
Osakkuusyrityksen taloudellisen informaation täsmäytys konsernin kirjaamaan tasearvoon:
Osakkuusyrityksen nettovarat 4,4 19,8 18,7 0,3 7,6
Konsernin omistusosuus % 32,4
Konsernin osuus nettovaroista 1,3 6,3 6,1 0,1 2,0
Liikearvo 1,9 13,8 13,4
Muut oikaisut 0,1 0,1 -0,0
Osakkuusyritysten tasearvo konsernin taseessa 3,4 20,2 19,5 0,1 2,0
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Velat osakkuusyrityksille 0,0 0,0 0,0 0,0
Osakkuusyrityksestä kaudella saadut osingot ja pääoman palautukset 0,1 0,7 0,6 0,0 0,3
*) Talentum Oyj:n tiedot sisältyvät Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentin tietoihin
Osakkuusyritykset Segmentti Omistus-
osuus, %
Osuus äänivallasta, %
Arena Interactive Oy Digitaaliset kuluttajapalvelut 35,00 35,00
AutoJerry Oy Digitaaliset kuluttajapalvelut 24,10 24,10
Conseco Press Talousmedia ja yrityspalvelut 40,00 40,00
Infostud 3 d.o.o. Digitaaliset kuluttajapalvelut 25,00 25,00
Holding Oy Visio Aluemedia 24,74 24,74
Kolektiv d.o.o. Digitaaliset kuluttajapalvelut 30,00 30,00
Kytöpirtti Oy Kohdistamaton 43,20 43,20
Media Metrics Finland Oy Digitaaliset kuluttajapalvelut 25,00 25,00
Oy Suomen Tietotoimisto-Finska Notisbyrån Ab Kohdistamaton 24,07 24,07
Professio Oy Talousmedia ja yrityspalvelut 49,90 49,90
Rantapallo Oy Digitaaliset kuluttajapalvelut 35,00 35,00
Remonttibulevardi Oy Digitaaliset kuluttajapalvelut 30,00 30,00
Tampereen Tietoverkko Oy Kohdistamaton 35,14 35,14
Yhteisyritykset Segmentti Omistus-
osuus, %
Osuus äänivallasta, %
Oy Mediuutiset Ab Talousmedia ja yrityspalvelut 50,00 50,00
Yhteisyritys Oy Mediuutiset Ab yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.