20. RAHAVARAT
MEUR 2015 2014
Käteinen raha ja pankkitilit 14,4 12,0
Sijoitustodistukset (1-3kk) 0,0 0,0
Yhteensä 14,4 12,0