Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
Alma Median raportoitavat segmentit ovat Digitaaliset kuluttajapalvelut, Talousmedia ja yrityspalvelut, Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Aluemedia. Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin. Johdon sisäinen raportointi laaditaan IFRS periaatteiden mukaisesti. Konsernin segmenttiraportoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2015 aikana
Konsernissa on viisi toimintasegmenttiä, jotka ovat lueteltuna alla olevassa taulukossa. Samankaltaisia palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.
RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Diverso
Talousmedia ja yrityspalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut
Valtakunnallinen kuluttajamedia Valtakunnallinen kuluttajamedia
Aluemedia Aluemedia
Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoidaan Markkinapaikat -toimintasegmentin luokiteltuun ilmoitteluun perustuvat verkkopalvelut, joita ovat Suomessa Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Gofinland.com ja ulkomailla Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net. Segmenttiin luetaan myös Alma Diverson toimintasegmenttiin kuuluvat digitaaliset kuluttajapalvelut, kuten Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi ja Meedio.fi.

Talousmedia ja yrityspavelut - segmentti on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti sekä marraskuussa hankitun Talentum- konsernin liiketoiminnot. Lisäksi segmentissä raportoidaan Ruotsissa toimiva Objektvision.se. Alma Media konserni myi syyskuussa 2015 asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottavan Alma 360- liiketoiminnan.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut.

Aluemedia-segmentissä raportoidaan yli 30 sanomalehden kustannustoiminta ja konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.

Konsernin emoyhtiön, Talentum Oyj:n sekä keskitetyn myyntiyksikön - Alma Media ratkaisut toiminnot raportoidaan kohdistamattomina tapahtumina.
Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan.
Konsernin liiketoiminta jakautuu pääosin kahdelle maantietelliselle alueelle; kotimaa ja muu Eurooppa. Digitaaliset kuluttajapalvelut toimii kotimaassa sekä seitsemässä muussa Euroopan maassa, joista merkittävimmät ovat Tsekki ja Slovakia. Talousmedia ja yrityspalvelut- segmentin liiketoiminta on kotimaassa, Baltiassa sekä Ruotsissa. Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Alueellinen media segmentit toimivat pääosin kotimaassa.

Maantieteellisten alueiden liikevaihto ja varat esitetään palvelun sijainnin mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ja varojen jakauma alueittain vuosina 2015 ja 2014:
LIIKEVAIHTO
MEUR 2015 Osuus % 2014 Osuus %
Segmentit kotimaa 235,3 80,7 251,7 85,2
Segmentit ulkomaat 44,6 15,3 37,3 12,6
Segmentit yhteensä 279,9 96,0 288,9 97,8
Kohdistamattomat ja eliminoinnit 11,6 4,0 6,5 2,2
Yhteensä 291,5 100,0 295,4 100,0
LIIKEVOITTO
MEUR 2015 Osuus % 2014 Osuus %
Segmentit kotimaa 16,8 95,3 23,3 112,9
Segmentit ulkomaat 10,6 59,8 5,2 25,4
Segmentit yhteensä 27,4 155,1 28,6 138,3
Kohdistamattomat -9,7 -55,1 -7,9 -38,3
Yhteensä 17,7 100,0 20,7 100,0
VARAT
MEUR 2015 Osuus % 2014 Osuus %
Kotimaa 215,2 65,6 162,6 63,5
Ulkomaat 113,0 34,4 93,5 36,5
Yhteensä 328,2 100,0 256,1 100,0
LIIKEVAIHTO
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Aluemedia Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2015
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto 60,3 56,3 35,1 128,0 279,6 11,9 291,5
Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 2,2 6,6 6,4 16,6 -16,6
Yhteensä 61,7 58,5 41,6 134,4 296,2 -4,6 291,5
Tilikausi 2014
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto 54,4 52,0 44,4 137,7 288,5 6,9 295,4
Segmenttien välinen liikevaihto 1,4 1,1 2,5 7,5 12,5 -12,5
Yhteensä 55,8 53,0 46,9 145,2 301,0 -5,6 295,4
TILIKAUDEN TULOS
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Aluemedia Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2015
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 18,7 9,0 2,5 12,3 42,5 -5,1 37,4
Poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 5,3 1,0 0,0 3,4 9,7 4,4 14,0
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä 13,4 8,0 2,5 8,9 32,9 -9,5 23,4
Kertaluonteiset erät -1,1 -1,0 -0,3 -3,0 -5,5 -0,3 -5,7
Liikevoitto/-tappio 12,4 6,9 2,2 5,9 27,4 -9,7 17,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 1,0 -0,0 1,3 0,3 1,6
Nettorahoituskulut -6,8 -1,2 0,0 -0,2 -8,2 5,7 -2,5
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 5,9 6,7 2,2 5,7 20,5 -3,7 16,8
Tuloverot -4,7 -4,7
Tilikauden tulos 5,9 6,7 2,2 5,7 20,5 -8,4 12,1
Arvonalentumiset 1,1 1,2 0,5 2,8 2,8
Tilikausi 2014
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 14,8 7,1 3,8 14,7 40,3 -5,1 35,1
Poistot ja arvonalentumiset 5,6 0,4 0,1 5,1 11,1 2,6 13,7
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä 9,2 6,7 3,7 9,6 29,1 -7,7 21,4
Kertaluonteiset erät 1,6 -0,2 -0,6 -1,3 -0,6 -0,2 -0,7
Liikevoitto/-tappio 10,7 6,5 3,1 8,3 28,6 -7,9 20,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 1,0 0,0 1,1 0,7 1,7
Nettorahoituskulut -2,0 -0,8 0,0 -0,1 -2,9 0,1 -2,7
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 8,8 6,7 3,1 8,2 26,8 -7,1 19,7
Tuloverot -4,0 -4,0
Tilikauden tulos 8,8 6,7 3,1 8,2 26,8 -11,1 15,7
Arvonalentumiset 0,2 0,5 1,3 2,0 2,0
VARAT JA VELAT
MEUR Digitaaliset kuluttajapalvelut Talousmedia ja yrityspalvelut Valtakunnallinen kuluttajamedia Aluemedia Raportoitavat segmentit yhteensä Kohdista-mattomat erät ja eliminoinnit Konserni
Tilikausi 2015
Varat 86,0 113,2 2,8 63,2 265,2 56,2 321,4
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 0,1 1,0 0,1 1,2 5,6 6,8
Varat yhteensä 86,2 114,2 2,8 63,2 266,5 61,8 328,2
Velat yhteensä 17,2 33,5 2,5 64,6 117,8 81,7 199,5
Investoinnit 3,3 53,7 0,2 1,4 58,6 1,6 60,2
Tilikausi 2014
Varat 89,7 17,1 3,6 67,8 178,2 52,3 230,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä -0,1 17,9 0,1 17,8 7,8 25,7
Varat yhteensä 89,5 35,0 3,6 67,8 196,0 60,2 256,1
Velat yhteensä 16,6 9,6 5,1 67,3 98,7 53,8 152,5
Investoinnit 10,5 1,2 0,3 1,1 13,0 1,4 14,4
Segmenteille kohdistamattomat omaisuuserät ovat luonteeltaan rahoitusvaroja sekä verosaamisia.
Segmenteille kohdistamattomat velat ovat luonteeltaan rahoitus- ja verovelkoja.