9. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
MEUR 2015 2014
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastuspalkkiot 0,2 0,2
Veroneuvonta 0,0
Muut palvelut *) 0,3 0,0
Yhteensä 0,5 0,2
*) Muut palvelut sisältävät 0,2 milj. euroa palkkioita koskien vaihtotarjousta Talentum Oyj:n osakkeenomistajille