6. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENOT
Konsernilla oli tutkimus- ja kehittämismenoja vuonna 2015 yhteensä 5,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa vuonna 2014). Tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin yhteensä 4,0 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja taseeseen aktivoitiin vuoden 2015 aikana yhteensä 1,5 milj. euroa kehittämismenoja (1,5 milj. euroa vuonna 2014). Yhteensä taseessa 31.12.2015 on aktivoituja kehittämismenoja 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa vuonna 2014).