18. VAIHTO-OMAISUUS
MEUR 2015 2014
Aineet ja tarvikkeet 1,3 1,3
Valmiit tavarat 0,9 0,1
Yhteensä 2,2 1,3