25. VARAUKSET
MEUR Uudelleenjärjestelyvaraus Muut varaukset Yhteensä
1.1.2015 0,4 0,4
Varausten lisäykset 0,4 0,4
Liiketoimintojen hankinnat 0,2 0,2
Käytetyt varaukset -0,2 -0,2
31.12.2015 0,6 0,2 0,8
Lyhytaikaiset 0,6 0,6
Pitkäaikaiset 0,2 0,2
Uudelleenjärjestelyvaraus aiheutuu eri yhtiöissä tehdyistä tai mahdollisista henkilöstövähennyksistä syntyvistä kuluista. Varauksen odotetaan realisoituvan vuoden 2016 aikana.