30. VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
MEUR 2015 2014
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut vakuudet 1,2 1,3
Muut vastuut 2,5 1,9
Yhteensä 3,8 3,2