Tunnusluvut
Tunnusluvut on laskettu IFRS- kirjaus- ja arvostusperiaatteita noudattaen.
IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS Muutos IFRS
MEUR 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto M€ 291,5 -1,3 295,4 -1,6 300,2 -6,2 320,1 1,2 316,2
Liikevoitto (-tappio) M€ 17,7 -14,5 20,7 -23,5 27,0 1,9 26,5 -36,9 42,0
% liikevaihdosta % 6,1 7,0 9,0 8,3 13,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisiä eriä M€ 23,4 9,3 21,4 -11,5 24,2 -27,8 33,5 -22,0 42,9
% liikevaihdosta % 8,0 7,2 8,0 10,5 13,6
Tulos ennen veroja M€ 16,8 -14,9 19,7 -12,1 22,4 -5,4 23,7 -43,6 42,0
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä M€ 22,5 11,4 20,2 -17,8 24,5 -31,0 35,6 -17,1 42,9
Tilikauden tulos M€ 12,1 -23,3 15,7 -1,7 16,0 -8,2 17,4 -43,5 30,8
Oman pääoman tuotto (ROE) **) % 10,4 -36,6 16,4 -11,7 18,6 -3,7 19,3 -33,9 29,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) **) % 6,9 -29,3 9,8 -2,2 10,0 -27,6 13,8 -46,3 25,7
Nettorahoituskulut M€ 2,5 -7,1 2,7 485,4 0,5 -131,3 -1,5 -158,5 2,5
Nettorahoituskulut % % 0,9 0,9 0,2 -0,5 0,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta M€ 1,6 7,8 1,7 142,2 -4,1 3,4 -4,3 -268,1 2,5
Taseen loppusumma **) M€ 328,2 28,1 256,1 -5,4 270,7 10,4 245,1 23,8 198,0
Investoinnit M€ 60,2 317,8 14,4 -77,1 62,8 -43,6 111,3 1 666,7 6,3
Investoinnit % liikevaihdosta % 20,6 4,9 20,9 34,8 2,0
Tutkimus- ja kehitysmenot M€ 5,5 -0,3 5,5 3,8 5,3 29,0 4,1 -10,0 4,6
Tutkimus- ja kehitysmenot % liikevaihdosta % 1,9 1,9 1,8 1,3 1,4
Omavaraisuusaste **) % 42,5 42,6 34,4 36,5 57,0
Velkaantumisaste (gearing) **) % 59,2 68,5 110,5 74,1 -33,4
Korolliset nettovelat M€ 76,2 71,1 97,6 62,3 -32,3
Korollinen vieras pääoma M€ 90,6 9,1 83,0 -24,5 109,9 38,5 79,4 210,9 25,5
Koroton vieras pääoma M€ 108,9 56,8 69,4 -4,1 72,4 -11,4 81,8 8,0 75,7
Henkilökunta keskimäärin ilman lehdenjakajia 1 793 -1,9 1 828 -7,1 1 969 3,0 1 911 5,3 1 816
Lehdenjakajien määrä yhteensä (henkilömäärä) 929 -5,7 985 -1,4 998 -0,8 1 006 4,7 961
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake 0,13 0,19 0,20 0,22 0,39
Liiketoiminnan rahavirta / osake 0,43 0,35 0,32 0,33 0,67
Oma pääoma / osake **) 1,35 1,17 1,14 1,08 1,24
Voitonjako/osake 0,12 *) 0,12 0,10 0,10 0,40
Voitonjako tuloksesta % 92,3 63,7 50,2 45,4 102,8
Efektiivinen osinkotuotto % 4,0 4,4 3,3 2,2 6,5
Hinta/voitto-suhde (P/E) 23,1 14,6 15,0 20,6 15,8
Pörssikurssit
Osakkeen korkein noteeraus 3,25 3,16 5,00 6,80 9,44
Osakkeen alin noteeraus 2,51 2,55 2,49 4,35 5,40
Kurssi 31.12. 3,00 2,75 2,99 4,55 6,14
Osakekannan markkina-arvo M€ 247,1 207,6 225,7 343,5 463,5
Osakkeiden vaihto yhteensä tkpl 9 668 5 977 8 130 5 066 10 034
Osakkeiden suhteellinen vaihto yhteensä % 12,7 7,9 10,8 6,7 13,3
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimentamaton tkpl 76 394 75 487 75 487 75 487 75 339
Osakemäärä keskimäärin yhteensä, laimennettu tkpl 76 394 75 487 75 487 75 661 75 772
Oikaistu osakemäärä 31.12. yhteensä tkpl 82 383 75 487 75 487 75 487 75 487
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, pääomanpalautus 0,12 euroa
**) Aineettomien hyödykkeiden kurssieroja oikaistu tilinpäätöksen 2013 tietoihin