Ajatusjälki ja yhteisöt

Tärkeä osa mediayhtiön vastuullista toimintaa on huomioida, miten sen tuottamat sisällöt vaikuttavat yhteiskuntaan, ja kantaa vastuu näistä vaikutuksista.

Alma Mediassa vastuullisesta sisällöntuotannosta käytetään termiä ajatusjälki, joka on suomennos WWF:n vuonna 2005 lanseeraamasta englanninkielisestä brainprint-termistä. Alma Media on tehnyt aktiivisesti viime vuodet töitä juurruttaakseen termin suomenkieleen ja keskusteluun media-alan vastuullisuudesta. Alma Media on useana vuonna osallistunut Lontoossa järjestettävään Mirrors or Movers -seminaariin, jossa pääteemoja ovat median ajatusjäljen mittaamiseen liittyvät kysymykset, tasa-arvokysymykset, median kyky vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin sekä mediasisältöjen kuluttajien tietoturva.

Alma Media vastuullisena yhteiskunnallisena vaikuttajana

Median ajatusjäljen huomioiminen myös päivittäisessä sisällöntuotannossa ja journalismissa on tärkeä osa Alma Median vastuullista liiketoimintaa. Yksi tapa mitata Alma Median lehtien onnistumista on seurata, miten Julkisen sanan neuvoston (JSN) Alma Mediaa koskevien päätösten määrää on muuttunut. Julkisen sanan neuvoston (JSN) päätökset, lukijapalaute ja -paneelit sekä oikaisupyynnöt toimivat kaikki luotettavuuden ja vastuullisen journalismin mittareina.

Alma Median lehdet käsittelevät päätökset lehtikohtaisesti päätoimittajan johdolla ja kehittävät toimintaansa tältä pohjalta.

Vuonna 2015 JSN teki kaikkiaan 86 päätöstä, jotka liittyivät muun muassa oikaisuihin ja piilomainontaan. Näistä 11 koski Alma Median medioita. Alma Mediaa koskevista päätöksistä 36 prosenttia oli langettavia, kun kaikista JSN:n päätöksistä 48 prosenttia oli langettavia.

Lue lisää aiheesta: Kestävä media ja ajatusjälki.

Toinen tapa arvioida Alma Median lehtien onnistumista vastuullisen ajatusjäljen synnyttäjinä ovat ulkopuolisten tahojen myöntämät tunnustukset.

Sanomalehtien liitto valitsi Alma Median Raahen Seutu -paikallislehden vuonna 2015 vuoden parhaaksi paikallislehdeksi toimitukseltaan pienempien (1–9 henkeä) lehtien sarjassa. Perusteluissa tuomaristo toteaa, että lehti analysoi perusteellisesti eduskuntavaalien tulosta paikallisesta näkökulmasta. Raahen Seutu on ammattimaisesti tehty lehti, jossa erilaisista aiheista osataan kertoa napakasti ja täsmällisesti. Lisäksi Suomen kaupunkilehtien päätoimittajayhdistys valitsi kaupunkilehti Lounais-Lapin Tiina Nousiaisen vuoden päätoimittajaksi Sanomalehtien liiton Suurilla lehtipäivillä marraskuussa 2015.

Iltapäivälehtiä on moitittu harhaanjohtavista otsikoista ja klikkien kalastelusta. Iltalehti aloitti vuonna 2015 kehittämään otsikointiaan yhdessä lukijaraadin kanssa ja toimituksen sisäisen palautteen voimin. Keskeisenä apuna toimi myös Facebookin Klikinsäästäjä-yhteisö. Tämän työn kautta Iltalehden otsikot ovat selkiytyneet, parantuneet konkreettisesti, ja kiertoilmaisujen sijaan itse asia tulee lukijalle esille jo otsikoissa.

Yhteisöt ja Alma Media

Alma Medialla on monenlaisia suoria ja epäsuoria kulttuurisia, taloudellisia sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia niihin yhteisöihin, joissa sillä on liiketoimintaa. Yhteisöt voivat olla pieniä paikkakuntia, joissa Alma Medialla on paikallislehtiä, tai verkkoyhteisöjä, jotka muodostuvat Alma Median tarjoamien palveluiden ympärille.

Sidosryhmävaikutukset

 

Ruohonjuuritason muutoksentekijänä

Vahvana alueellisena ja paikallisena suomalaisena mediakonsernina Alma Medialla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua moniin paikallisiin hankkeisiin, jotka toteuttavat ruohonjuuritasolla Alma Median pyrkimystä vastuulliseen, luotettavaan journalismiin ja yhteiskuntakehitykseen sekä nostavat esiin alueellisesti tärkeitä teemoja.

Vuonna 2015  muutamia suurempia tällaisia hankkeita olivat Aamulehden Moro-liitteen ja paikallisen seurakunnan yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa Tampereella järjestämä Peräkonttikirppis sekä Kainuun Sanomien ja Pohjolan Sanomien laajat kampanjat, joiden tavoitteena on lisätä alueidensa elinvoimaa ja vireyttä. Myös Kainuussa 2014 käynnistynyt Kannata Kainuuta -kampanja että hieman sen jälkeen aloitettu Merilappilainen jalanjälki -kampanja ovat syntyneet yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Niiden tavoitteena on saada paikalliset asukkaat oivaltamaan, että he voivat vaikuttaa oman alueensa työllisyyteen ja palvelujen monipuolisuuteen hyvin pienillä muutoksilla kulutustottumuksissaan: ostamalla hivenen aikaisempaa enemmän paikallisia tuotteita ja palveluita. Molemmilla lehdillä on kampanjoissa näkyvä rooli ja ne ovat luoneet kampanjoiden ympärille kokonaisen tuote- ja tapahtumaperheen. Kampanjat jatkuvat ja laajenevat molemmilla alueilla ainakin kuluvan vuoden ajan. Kainuussa mukaan Kannata Kainuuta -kampanjaan liittyi vuoden 2015 alussa myös paikallinen ELY-keskus ja Kemin ja Tornion alueella yhteistyötä tehdään nykyisin esimerkiksi Yle Perämeren kanssa.

Vuonna 2015 Lapin Kansa yhdessä Pohjolan Osuuspankin, Lapin sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa ovat palkanneet projektipäällikön, jonka tehtävänä on yhdessä toimijoiden kanssa edistää monialaisten sähköisten palveluiden käytön helpottamista ja edistämistä harvaanasutuilla seuduilla.

Paikallisessa yhteiskunnallisessa vaikuttamisprojektissa, suositussa Peräkonttikirppis-tapahtumassa kannustetaan ihmisiä suosimaan kierrätystä Tampereella. Tapahtumalla tuetaan samalla myös suoraan paikallista avustustoimintaa, sillä kirpputorin myyntipöytien vuokratuotot ja tapahtuman aikana auki olevan kahvilan myyntituotot ohjataan kokonaisuudessaan Tampereen seurakuntien ylläpitämään vähävaraisten ruokajakeluun. Vuosittain peräkonttikirppis tuottaa Tampereen seurakuntien ruuanjakelutoimintaan noin 25 000 euroa. Tämän lisäksi Peräkonttikirppiksellä on usein ulkopuolisia kumppaneita, joiden kanssa toteutetaan muita avustusprojekteja.

Aamulehti toteuttaa joka syksy kouluvuoden alkaessa perinteikkään Älä aja päälle -liikenneturvallisuuskampanjan. Syksyn aikana Pirkanmaan teiden varsilla koulujen läheisyydessä voi nähdä julisteita, jotka kehottavat autoilijoita olemaan varovaisia liikenteessä ja huomioimaan alueella kulkevat koululaiset. Aamulehti toimittaa kouluille julisteita, jotka koulun henkilökunta sekä vanhempainyhdistys sijoittelevat koulun läheisyyteen ajoteille. Kampanjan tarkoitus on turvata erityisesti pienempien koululaisten koulumatkaa.

Alma Media ja tulevaisuuden toivot

Toimintansa suorien ja epäsuorien vaikutusten lisäksi Alma Media tukee taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä myös kumppanuuksien avulla. Yksi esimerkki on Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:in ja T-Median kanssa vuonna 2015 viidettä kertaa toteutettu nuorten työllisyyttä ja kesätyöpaikkoja edistävä kampanja. Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa haastettiin yrityksiä luomaan nuorille kesäksi hyvän kesätyön periaatteita noudattavia työpaikkoja. Kampanjalla halutaan siirtää keskustelu nuorten heikosta työllisyystilanteesta sanoista tekoihin. Vuonna 2015 kampanjassa oli mukana 262 työnantajaa, jotka tarjosivat yhteensä yli 40 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Kampanja jatkuu jälleen vuonna 2016, ja tavoitteena on saada taas suurempi määrä kesätyönantajia osallistumaan.

Aamulehti tekee pitkäjänteistä yhteistyötä Pirkanmaan Yrityskylän kanssa. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa.  Yrityskylä Pirkanmaassa toimii Aamulehden oma toimisto, jossa lapset työskentelevät Aamulehden eri ammateissa. Yhteistyökumppanin toimintaan tutustuu Pirkanmaan alueellisessa Yrityskylässä lukuvuosittain 5 000 kuudesluokkalaista. He ovat tulevia työntekijöitä, kuluttajia ja kansalaisia.

Lisäksi Aamulehti sponsoroi pirkanmaalaisia joukkueurheilujunioreita sekä järjestää yhteistyössä Tampereen Pyrinnön kanssa koululaisurheilutapahtuman vuosittain syyskuussa. Syksyllä 2015 noin 2 000 juoksijaa täyttivät Pyynikin kentän, kun vietettiin tapahtuman 50-vuotisjuhlaa.

Aamulehdellä on lisäksi koululaisvierailuita, jotka on tarkoitettu yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille. Ohjelman rungon muodostavat yritysesittely ja Uutispäivä -multimediapeli, jossa nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan lehden tekijöinä.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa