Liiketoiminta

Kestävä media -ohjelmassa vastuullisella liiketoiminnalla viitataan liiketoiminnan eettisiin valintoihin ja vastuullisuuteen osana Alma Median tarjoamia tuotteita ja palveluita. Tietosuojan merkitys liiketoiminnan avainkysymyksenä korostuu yhä enemmän Alman yhteiskuntavastuussa. Myös työtä vastuullisen markkinoinnin ja mainonnan kehittämiseksi niin Alma Mediassa kuin koko toimialalla jatkettiin vuonna 2015.

Eettiset toimintaperiaatteet ohjaavat toimintaa

Alma Median toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on koottu eettiseksi ohjeistukseksi, joka sisältää keskeisimmät vastuullisen johtamisen linjaukset ja periaatteet. Eettistä ohjeistusta päivitetään keväällä 2016. Alma Media on sitoutunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja laadittu ohje on linjassa aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Ohjeistus kertoo, miten vastuullisuus näkyy almamedialaisten jokapäiväisessä toiminnassa. Alma Median Vuosikatsaus 2015 toimii myös yhtiön Global Compactin Communication on Progress -raporttina.

Tietosuojaa kehitetään osana vastuullista liiketoimintaa

Liiketoiminnan siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin kanaviin on tärkeää varmistaa palveluidenluotettavuus. Alma Media pyrkii tarjoamaan digitaalisten palvelujen käyttäjille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Etenkin tietosuojan merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena tulevaisuudessa. Loppuvuodesta 2015 hyväksyttiin uusi EU:n tietosuoja-asetus, joka vahvistaa kuluttajien asemaa entisestään.

Alma Media pyrkii ymmärtämään palveluiden käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi palveluiden käyttäjiin liittyviä tietoja kerätään jatkossa yhä useammista eri lähteistä tietosuojasääntelyn sallimilla tavoilla. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen palveluiden käyttäjien lisäksi myös mainostaja-asiakkaille. Alma Median tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin Tietosuoja-sivulla.

Kestävästi tuotetulla mediatilalla on kysyntää

Alma Median mainostaja-asiakkaita kiinnostaa yhä useammin, miten Alma Media tukee omalla vastuullisuudellaan mainostajan kestävän kehityksen toimia tai viestejä. Alma Media on omaksunut aktiivisen lähestymistavan mainonnan vastuullisuuteen. Vuonna 2013 selvitettiin yhteistyössä kansainvälisen mediayhtiön kanssa koko mainonnan arvoketjun ympäristövaikutuksia; erityisfokuksessa olivat uudet, mahdolliset tavat integroida yritysvastuu mediamyyntiin. Tätä teemaa syvennettiin Alma Median sisäisessä keskustelussa vuonna 2014 ja kokonaisuutta jatkettiin myös vuonna 2015 mainonnan arvoketjun ympäristövaikutusten arvioinnilla.

Tavoitteena on ollut paitsi tuoda esiin uutta tietoa mainonnan ekologisesta jalanjäljestä, mutta myös herättää keskustelua vastuullisesta liiketoiminnasta ja markkinoinnista. Vuoden 2014 aikana Alma Media järjesti vastuullisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitykseen liittyneen seminaarin suurimmille mainostaja- ja mediatoimistoasiakkailleen sekä herätti aktiivista keskustelua aiheesta eri foorumeilla. Sama teema jatkuu keväällä 2016 uudessa seminaarissa. Vuoden 2013–2015 kärkiteema vastuullisessa mainonnassa oli niin sanottu goodvertising, joka tarkoittaa kestävän kehityksen viestejä sisältävää mainontaa ja liiketoimintaa. Goodvertising-markkinoinnilla pyritään edistämään kestävää kehitystä mainonnan ajatusjäljen avulla.

Vastuullisuus on oleellinen osa tuote- ja palvelukehitystä

Liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa pyritään vahvistamaan Kestävä media -näkökulmaa. Journalismi itsessään toteuttaa jo tätä tavoitetta, mutta mielenkiintoisia näkökulmia löytyy myös esimerkiksi digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Kestävä media -näkökulma on myös tutkimukselle ja kehitykselle keskeistä toimintaympäristöseurantaa.

Alma Median digitaaliset verkkopalvelut sekä Suomessa että muualla Euroopassa ovat jo integroineet vastuullisuuden osaksi palveluitaan. Esimerkiksi Monster.fi:n tarjontaan kuuluu nuorten työnhakua tukeva työelämäopas. Alma Career Oy:hyn kuuluva LMC-rekrytointitalolla on oma rekrytointipalvelu vapaaehtoistöitä hakeville ja tarjoaville. Lisäksi Monster teki aktiivista työtä nuorten työllisyyden edistämiseksi Vastuullinen kesäduuni –hankkeessa vuonna 2015.

Slovakiassa Alma Median Profesia.sk jatkoi aktiivisesti omaa sosiaalisen vastuun kehityshankettaan, joka keskittyy Slovakian koulujen tukemiseen ja opettajien laadukkaaseen rekrytointiin.

Luotettavat ja turvalliset palvelut toiminnan kulmakivi

Konsernina Alma Median on myös sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Kaikkia lehti- ja palvelukohtaisten rekistereiden käyttöä ohjaa muun muassa tietosuojalainsäädäntö sekä Alma Median oma tietoturvapolitiikka, joka päivitettiin vuonna 2014 vastaamaan tämän päivän toimintatapoja ja -ympäristöä. Alma Median tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin Tietosuoja-sivustolla.

Alma Media pyrkii myös edistämään alan oman itsesäätelykulttuurin kehittymistä. Konserni on mukana julkaisijan roolissa digimainontaa edistävän IAB Finland -järjestön itsesääntelyohjelmassa, joka kehittää alan sisäisiä pelisääntöjä kuluttajien selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisessa.

Palkintoja ja tunnustuksia vuonna 2015

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy palkittiin Wan-Ifran Color -laatuklubin jäsenyyden jatkolla vuosiksi 2014–2016. Tampereen paino saavutti jäsenyyden jatkon Satakunnan Kansa-sanomalehdellä. Edelliset jäsenyydet saavutettiin Aamulehdellä (2012) ja Kauppalehdellä (2010). WAN-IFRA:n laatuklubijäsenyys on kansainvälisesti arvostetuin osoitus sanomalehtipainon tuotannon laadusta.

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa