Alma Median yritysvastuun olennaisuusanalyysi ja yritysvastuun kehitys

Alma Media määritteli toimintansa kannalta olennaiset vastuullisuusprioriteetit ensimmäisen kerran vuonna 2009. Vuonna 2016 Alma Media päivitti GRI G4 -raportointiohjeiston mukaisen olennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella vastuullisuuden prioriteetit sekä niiden olennaiset näkökohdat päivitettiin. Päivitetyt prioriteetit syntyivät Alma Median strategian, toimiala-analyysin, sidosryhmäkyselyn, haastatteluiden, työkokousten sekä liiketoimintavaikutusten tunnistamisen perusteella.

Alma Median yritysvastuun viitekehys päivitettiin yritysvastuun olennaisuusanalyysin pohjalta. Alma Median johtoryhmä käsitteli ja hyväksyi viitekehyksen kokouksessaan maaliskuussa 2016. Alma Median yritysvastuun olennaisuusanalyysin tuloksena on tunnistettu neljä teemaa ja kuusi painopistealuetta ja näille rakennetaan kevään 2016 kuluessa kehityspolut ja määritellään seuraavat välittömät toimenpiteet. Edellä mainituista muodostui Alma Median yritysvastuun päivittynyt viitekehys. Jatkossa Alma Median yritysvastuun kehittymistä seurataan osana konsernin strategiaprosessia.

Alma Media tulee julkaisemaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä lisätietoa sen yritysvastuun olennaisimmista prioriteeteista, päivitetyn yritysvastuustrategian sekä olennaisimpien asioiden kehitys- ja implementointisuunnitelman.