Aluemedia

Aluemediassa julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi tehtiin useita divestointeja, toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista vuonna 2015. Myös vaiheittainen siirtymä kohti maksullista digitaalista sisältöä aloitettiin.

Aluemedia -segmentin liikevaihto laski tammi–joulukuussa 7,5 prosenttia 134,4 (145,2) miljoonaan euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 3,5 prosenttia (2,6 prosenttia). Vuoden 2015 aikana toteutuneiden Aluemedian lehtien myynnin vaikutus liikevaihtoon on -9,8 miljoonaa euroa. Segmentin sisältöliikevaihto laski tammi–joulukuussa 8,7 prosenttia 59,8 (65,5) miljoonaan euroon. Myytyjen lehtien vaikutus sisältöliikevaihdon laskuun oli 4,7 miljoonaa euroa. Segmentin mainosmyynti laski 9,9 prosenttia ja oli 56,3 (62,5) miljoonaa euroa. Painetun median mainosmyynti laski 11,1 prosenttia. Segmentin verkkomainosmyynti kasvoi 23,2 prosenttia ja oli 2,5 (2,1) miljoonaa euroa. Valtakunnallinen mainonta on vähentynyt eniten painetun median mainosmyynnissä. Myytyjen lehtien vaikutus mainosmyynnin laskuun oli 4,8 miljoonaa euroa.

Painetun median kannattavuuden laskuun vastattiin säästöillä, toiminnan tehostamisella ja digikehityksellä.

Maksullista digisisältöä, vahvaa tuotekehitystä ja kannattavuuden turvaamista

Aluemediassa on otettu kertaloikka kohti maksullista digitaalista sisältöä. Tilaaja saa yhdellä kuukausimaksulla käyttöönsä painetun lehden lisäksi kaikki digitaaliset tuotteet. Lapin lehdissä uuteen maksutapaan siirryttiin kesällä ja muissa maakuntalehdissä loppuvuodesta. Paikallislehdissä muutos tehdään vuoden 2016 alkupuoliskolla.

Kaikkien Aluemedian lehtien responsiiviset verkkojulkaisut ovat uudella alustalla kevääseen 2016 mennessä. Myös mobiilipalvelut uudistetaan samassa aikataulussa. Aamulehden digitaalinen iltapäivälehti Hetki lanseerattiin vuoden 2015 alussa. Lisäksi Aamulehden videopalvelu Klippi pääsi hyvään vauhtiin toisen vuosipuoliskon aikana. Aluemedian toimituksille laadittiin selkeät sosiaalisen median ohjeet ja paikallislehtien verkkojulkaisemisesta julkaistiin tyylikirja.

Aluemediassa jatkui vuonna 2014 aloitettu Etukeno-niminen kehityshanke. Hankkeen tarkoituksena on haastaa henkilöstö mukaan uuden digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun. Etukeno on ennen kaikkea asenne, ja tässä asennemuutoksessa Aluemediassa on onnistuttu.

Sisältömarkkinointiponnistukset ovat tuoneet uutta liikevaihtoa. Lisäksi digitaalista mainosmyyntiä on kasvatettu markkinaa nopeammin, ja uutta myytävää on saatu erityisesti Alma Median verkostotuotteista. Alma-verkosto sisältää Alma Median monipuoliset verkkopalvelut.

Aluemedia myi keväällä 2015 Kainuun lehtiliiketoiminnan (Kainuun Sanomat ja paikallislehdet). Kainuun lehtien lisäksi vuoden aikana luovuttiin Koti-Lapin, Kuriirin ja Hervannan Sanomien julkaisemisesta. Tehtyjen lehtikauppojen taustalla oli julkaisujen heikko kannattavuus ja vähäiset synergiaedut lehtiryhmän sisällä.

Suurin rakenteellinen muutos toteutettiin Lapissa yhdistämällä Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien toiminnot. Yhdistäminen toteutettiin siten, että Pohjolan Sanomat on paikallisella sisällöllä rikastettu Lapin Kansan toinen painos. Samassa yhteydessä lehdet muuttuivat 6-päiväisiksi.

Aluemedian kannattavuutta on parannettu divestointien ja Lapin rakennemuutoksen lisäksi myös toimintojen uudelleenjärjestelyillä. Aluemediassa käytiin syksyllä yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena henkilöstö väheni noin 70 henkilötyövuodella. Useimmissa toiminnoissa organisoiduttiin uudelleen. Lisäksi muutamien paikallislehtien ilmestymistiheyttä harvennettiin vuonna 2015.

Alma Manun lehtipaino kasvatti ulkoista liikevaihtoaan ja paransi sisäistä tehokkuuttaan. Alma Manun jakeluliiketoimintaa sopeutettiin. Lisäksi kehitettiin runsaasti uuden liiketoiminnan aihioita aina kauppakassista pakettijakeluihin. Alma Manu on ollut aktiivisesti kehittämässä myös kustantajien ja jakeluyhtiöiden yhteistä myynti- ja markkinointiyhtiö Jakeluyhtiö Suomi Oy:tä.