Alma Median liiketoimintasegmentit

Alma Median raportoitavat segmentit ovat Digitaaliset kuluttajapalvelut, Talousmedia ja yrityspalvelut, Valtakunnallinen kuluttajamedia ja Aluemedia.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin kuuluvat Alma Median Markkinapaikat, digitaaliset luokitellun ilmoittelun palvelut. Palvelut liittyvät esimerkiksi asumiseen (Etuovi.com ja Vuokraovi.com), rekrytointiin (Monster.fi, Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Monster.hu, Monsterpolska.pl, Monster.cz ja Jobote.com) ja autoihin (Autotalli.com ja Autosofta.fi). Muita digitaalisia kuluttajapalveluita ovat lisäksi Gofinland.fi, Kotikokki.net ja E-kontakti.fi.

Vuoden 2015 aikana kuluttajille suunnattuja digitaalisia palveluita tuottanut Alma Diverso lakkautettiin ja sen henkilöstö siirtyi muihin Alma Median liiketoimintayksikköihin. Diversoon kuuluneiden palveluiden taloudellinen tulos raportoidaan osana Digitaalisia kuluttajapalveluita vielä vuonna 2015. 

Vuoden 2016 alussa Alma Media Markkinapaikat osti enemmistöosuuden uudis- ja korjausrakentamisen toiminnanohjausjärjestelmien ohjelmistotalosta NettiKodista ja vähemmistöosuuden autohuollon markkinapaikasta www.autojerry.fi:stä.

Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentti on keskittynyt taloudellisen tiedon, liike-elämän hyötytiedon sekä markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Segmenttiin kuuluvat myös Kauppalehti Tietopalvelut sekä toimitilapalveluita tuottava Objektvision.se.

Alma Media myi vuonna 2015 Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentissä raportoidun asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma360:n. Vuoden 2016 aikana Talousmedia ja yrityspalvelut -segmenttiin integroidaan Talentumin liiketoiminnot.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut. 

Aluemedia -segmentti sisältää Alma Aluemedian noin 20 sanomalehden kustannustoiminnan sekä konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun. Segmentin tunnetuin media on Aamulehti.

Mainosmyynti verkossa kasvoi

Sisältöliikevaihto laski 4,9 prosenttia 104,7 (110,1) miljoonaan euroon. Sisältöliikevaihdon lasku vertailukauden tasosta johtui painetun median levikkien pienenemisestä. Talentum-konsernin vaikutus sisältöliikevaihdon kasvuun oli 4,1 miljoonaa euroa.

Mainosmyynnin liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia 146,9 (146,4) miljoonaan euroon. Painettujen lehtien mainosmyynti laski 10,2 prosenttia vertailukauden tasosta ja oli 66,2 (73,7) miljoonaa euroa. Verkkomainosmyynti kasvoi 11,0 prosenttia 80,7 (72,7) miljoonaan euroon.

Palveluliikevaihto oli 39,9 (38,8) miljoonaa euroa. Palveluliikevaihtoon sisältyvät muun muassa Kauppalehti Tietopalveluiden, lokakuussa myydyn asiakasmedian ratkaisuja tuottavan Alma360:n ja E-kontaktin liiketoiminnot sekä Alma Manun konsernin ulkoisille asiakkaille myydyt paino- ja jakelupalvelut. Palveluliikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti Kauppalehti Tietopalveluiden sekä Alma Manun kasvanut liikevaihto.

Mainostaja-asiakkaille joustavampaa palvelua helpommin

Palvellakseen mainostaja-asiakkaita entistä paremmin Alma Media toteutti valtakunnallisen mediamyynnin organisaatiomuutoksen vuonna 2015. Alma Mediaratkaisut -yksikkö on vahvistanut Alma Median kilpailukykyä ja lisännyt mainonnan markkinaosuutta.

Alma Mediaratkaisut -yksikkö palvelee mainostajia Alma-tasoisten mediamyynnin tuotteiden kehitys-, markkinointi- ja myyntityössä. Sen tehtävänä on paneutua asiakkaiden markkinointiviestinnällisiin haasteisiin ja tarjota niihin kokonaisratkaisuja myös perinteisen mediamainonnan ulkopuolisin keinoin. Alman tuotteita voi ostaa ohjelmallisesti tai ns. perinteisen mallin mukaan.

Alma Median mainos- ja markkinointiratkaisujen tarkoituksena on luoda kasvua asiakkaan liiketoimintaan. Alma Media tarjoaa vaikuttavat yleisöt yrityksen markkinoinnin vastaanottajiksi, joiden kanssa yritys voi kasvattaa asiakaskantaansa, vauhdittaa kaupankäyntiä, vahvistaa brändiä sekä luoda vahva vuorovaikutussuhde suomalaiseen yleisöön. Alma Median uutismediat ja digitaaliset palvelut tavoittavat jo lähes 80 prosenttia kaikista 15–74-vuotiaista suomalaisista joka viikko. Alman mobiilisivustot ja -sovellukset sekä desktop tarjoaa lähes 8 miljoonaa selainta viikottain mainostajien käyttöön (Mads, 2015).

Valtakunnallisille markkinoijille Alman tarjonta muodostuu valtakunnallisista medioista kuten Iltalehti ja Kauppalehti ja kuluttajien eri elämänalueita digitaalisesti palvelevista sivustoista kuten Etuovi.com ja Autotalli.com, Kotikokki.net, Telkku.com ja Monster.fi. Alma Aluemedia käsittää Aamulehden, Satakunnan Kansan, Pohjolan Sanomien ja Lapin Kansan painetut lehdet sekä näiden medioiden kattavat verkkosivustot ja myös noin 15 paikallislehteä ja sivustoa. Mediat ovat kukin oman alueensa kuluttajien ykkösmediavalinta, ja mahdollistavat markkinoijan läsnäolon lähellä kuluttajan arkea. 

Lukijasuhde keskiössä

Julkaisuliiketoiminnassa, johon verkkopalveluineen kuuluvat maakunta-, paikallis- ja kaupunkisanomalehdet sekä valtakunnalliset iltapäivälehti Iltalehti sekä talousmedia Kauppalehti, liiketoiminta perustuu journalistisen sisällön kautta muodostuvaan suhteeseen lehden lukijan kanssa. Lukijasuhde muotoutuu median kehittyessä moniulotteiseksi mediabrändin asiakkuudeksi, jonka vahvuus vaihtelee satunnaisesta verkkosivuilla vierailusta painetun sanomalehden kestotilaukseen ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen maksavana ja rekisteröityneenä käyttäjänä.

Lukijasuhde ja niistä muodostuva tavoittavuus halutussa kohderyhmässä ovat mainosmyynnin perusta. Alma Median mediabrändien kokonaistavoittavuus on viime vuosina kasvanut voimakkaasti verkkosivustojen kävijämäärien mukana. Mediabrändien lukijasuhteet ja vahva alueellinen tunnettuus mahdollistavat myös brändien laajentamisen uusiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi uusiin digitaalisiin palveluihin.

Digitalisoituvassa mediamaailmassa sanomalehti tarjoaa monelle edelleen ainutlaatuisen mediaympäristön, tunnesiteen ja lukijakokemuksen. Kansainvälisten ja valtakunnallisten medioiden rinnalla paikalliset mediat tuntevat oman alueensa ihmiset sekä tuote- ja mediakäyttäytymisen. Alman alueellisissa medioissa seurataan tiiviisti kuluttajakäyttäytymistä ja sen muutosta, ihmisten mediakäyttöä, trendejä ja mainonnan toimivuutta sekä kuunnellaan lukijoita jatkuvasti.

Yhä monimutkaisemmassa ja eritasoisten sisällöntuottajien maailmassa kaivataan jäsennettyä, ammattilaisten valmiiksi koostamaa uutisointia. Paikallinen journalismi ja journalismin yhteiskunnallinen merkitys ovat tärkeitä kiinnekohtia lukijoille.

Jotta lukijoille ja mainostajille pystyttäisiin tarjoamaan entistä parempaa palvelua, on tärkeää mitata lukijasuhdetta. Alma Media kehittää Sanoma Media Finlandin, Yleisradion ja MTV:n kanssa perustetun yhteisyrityksen Media Metrics Finlandin kautta yhteistä yleisömittausjärjestelmää. Kehitysyhtiön tavoitteena on ymmärtää suomalaisten mediankulutusta nykyistä paremmin sekä kehittää monikanavaista yleisömittausta ja toimialan yhteisiä mittauskäytäntöjä vastaamaan paremmin mainostaja-asiakkaiden, medioiden sekä media- ja mainostoimistojen tarpeisiin. Media Metrics Finland pyrkii luomaan yhteiset menetelmät ja terminologian mittaamiselle sekä edistämään uusien mediasuunnittelutyökalujen kehittämistä.

Alma Median printtituotteita lukee viikoittain 1,4 miljoonaa ihmistä. Verkkopalveluita käyttää puolestaan viikoittain 2,5 miljoonaa kuluttajaa. Yhteensä Alma Median eri palvelut tavoittavat viikoittain lähes kolme miljoonaa eri kuluttajaa eli lähes 80 prosenttia suomalaisista. (TNS Atlas 1-6/2015, TNS Gallup).

Alma Median digitaalisten palvelujen (esimerkiksi Etuovi.com, Autotalli.com, Monster.fi, Prace.cz, Telkku.com, E-kontakti.fi) tuotot perustuvat kohdeilmoituksista perittäviin maksuihin, näkyvyysilmoitteluun palveluissa, palvelumyyntiin sekä hyötysisällöistä ja/tai palvelun käyttäjille suunnatusta mainonnasta kertyviin tulovirtoihin. Digitaalisten palvelujen asiakkaina on sekä yrityksiä että kuluttajia.

Markkinaosuuksista kilpailtaessa brändin vetovoima on ratkaisevan tärkeä. Alma Median digitaaliset palvelut ovat oman segmenttinsä tunnetuimpia brändejä niin Suomessa, Baltiassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa kuin muissakin konsernin toimintamaissa. Palvelujen suosio käyttäjien keskuudessa pohjautuu hyvään käytettävyyteen, sisältöjen ainutlaatuisuuteen sekä monessa tapauksessa myös yhteisöllisyyden voimaan. Mainostajalle tämä merkitsee mahdollisuutta tavoittaa kohdennetusti oman alansa yritykset tai kuluttajat.

Lue lisää Alma Median julkaisutoiminnan ja digitaalisten palveluiden liiketoimintamallista täältä

 

Vuosikatsaus 2014

Tilinpäätös 2014

Lisätietoa