Valtakunnallinen kuluttajamedia

Ohjelmallisesti ostetun mainonnan kehitys leimasi valtakunnallista kuluttajamediaa. Alkuvuodesta segmentin markkinaosuus digitaalisessa mainonnassa laski, mutta kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi.

Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentin liikevaihto laski 11,3 prosenttia vuonna 2015 41,6 (46,9) miljoonaan euroon. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,8 prosenttia (27,0 prosenttia). Segmentin sisältöliikevaihto laski tammi–joulukuussa 13,2 prosenttia 24,7 (28,5) miljoonaan euroon, mikä johtui Iltalehden levikin laskusta. Segmentin mainosmyynti laski 8,6 prosenttia ja oli 16,8 (18,4) miljoonaa euroa. Painetun median mainosmyynti laski 22,6 prosenttia. Koko vuoden segmentin verkkomainosmyynti laski 2,1 prosenttia ja oli 12,3 (12,5) miljoonaa euroa. Verkkomainonnan loppuvuoden kasvu ei riittänyt kompensoimaan alkuvuoden verkkomainonnan laskua. Vuoden loppua kohden digimainonnassa saatiin kuitenkin aikaiseksi ilahduttava käänne. Verkon mainosmyyntiä kasvattivat loppuvuonna erityisesti mobiilimyynti, ohjelmallisen ostamisen ja mainonnan kohdentamisen uudet ratkaisut.

Mobiilikehitys, lifestylemedia ja ohjelmallinen mainonta toiminnan keskiössä

Iltalehti toi kuluttajille uudistetut mobiilipalvelunsa vuoden alussa. Eri käyttöjärjestelmille (IOS, Android, Windows) tehdyt natiiviapplikaatiot saivat käyttäjiltä kiittävät arviot ja nostivat Iltalehden sisältöjen kävijäuskollisuutta merkittävästi. Ylipäänsä mobiilipalvelujen suosio jatkoi vahvaa kasvuaan niin kuluttajien kuin mainostajienkin keskuudessa vuonna 2015. Vilkkaimpina uutispäivinä mobiilisovellus tavoitti ylitti miljoona suomalaista.

Kuluneena vuonna valtakunnallinen kuluttajamedia uudisti sisällöntuotannon organisaationsa. Iltalehden uutismedian rinnalla aloitti lifestylemedia. IL Terveys nousi kävijämäärillä mitattuna suurimmaksi terveyssisältöjen verkkopalveluksi Suomessa ja vuoden alussa aloittanut ruokapalvelu Pippuri.fi vakiinnutti myös hyvin asemansa. Naistenlehti Ilona nousi niin ikään kävijämääriltään suurimmaksi naisille suunnatuksi digitaaliseksi sisällöksi. Lifestylemedia laajensi myös erikoislehtien valikoimaansa: Ilona Hyvä Olo lisäsi ilmestymiskertojaan ja uutena nimikkeenä julkaistiin ruokajulkaisu Grillaus. Uutena sisältöalueena aloitti myös Työelämä, jossa yhteistyökumppanina toimi Alma Median rekrytointiin erikoistunut Monster-palvelu. Painettujen aikakauslehtien kysynnän lasku on luonut IL:n lifestylemedialle uutta kysyntää ja yleisöä.

Kuluttajien mediankäyttö monikanavaistuu yhä voimakkaammin ja erilaiset mobiiliratkaisut ovat nousemassa desktopin ja perinteisen television rinnalle.

Iltalehti aloitti myös Periscope-livelähetykset itsenäisyyspäivänä 2015 ja ne osoittautuivat suosituksi.

Mobiilin kehityksen ohella vuosi 2015 oli Suomessa ohjelmallisen mainonnan kasvuvuosi. Alma Media yhdisti syksyllä uuteen Alma Media ratkaisumyynti-yksikköön ohjelmallisen mainonnan asiantuntijat ja teknologiat. Ohjelmallisesti ostettu mainonta kasvoikin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä Iltalehden digitaalisen median sivustouudistuksien myötä. Uudistuneessa mainonnan myynnin organisaatiossa kehitettiin myös uusia kohdentamisratkaisuja, jotka hyödyntävät uudella tavalla useiden Alma Median palvelujen tuottamaa dataa. Uudet ratkaisut yhdistettynä Iltalehden suureen tavoittavuuteen luovat uutta kilpailuetua digitaalisen mainonnan kovassa kilpailutilanteessa.

Painetun Iltalehden kysyntä jatkoi laskuaan. Myös lehden myyntipisteverkko harveni. Lehden välissä ilmestyneen Ilonan julkaiseminen päättyi, mikä laski selvästi tuotantokustannuksia. Painetun lehden kysyntä pysyi kuitenkin hyvänä, viikonloppunumeroissa.