Strategia

Alma Median strategiana on rakentaa julkaisutoiminnan alueella toimivista brändeistään monikanavaisia mediaratkaisuja sekä kasvattaa digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden osuutta liikevaihdostaan.

Alma Median liiketoimintaan Suomessa kuuluvat valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen julkaisutoiminta, digitaaliset kuluttaja- ja yrityspalvelut sekä paino- ja jakeluliiketoiminta. Yhtiön kansainvälinen liiketoiminta keskittyy rekrytointipalveluihin ja toimitilojen markkinapaikkaliiketoimintaan itäisessä Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Talentum-yritysoston myötä Alma Median liiketoiminta laajenee Tanskaan ja vahvistuu Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Alma Median strategiana on vastata kuluttajien muuttuvaan mediankäyttöön ja rakentaa julkaisutoiminnan alueella toimivista brändeistään monikanavaisia mediaratkaisuja sekä kasvattaa digitaalisten kuluttaja- ja yrityspalveluiden osuutta liikevaihdosta. Strategian toteuttamisen myötä tavoitteena on yhtiön omistaja-arvon kasvattaminen liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantamisen kautta. Orgaanisen kasvun lisäksi kasvua ja kannattavuuden kehitystä vauhditetaan yritysjärjestelyin.

Tavoitteen saavuttamiseksi Alma Media lisää digitaalista tarjontaansa tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja palveluja myös julkaisutoiminnan ulkopuolelle. Julkaisutoiminnassa panostetaan medialiiketoiminnan transformaatioon, siirtymistä painetusta mediasta digitaaliseen mediaan ja varmistetaan medioiden arvostus alueidensa ja yhteisöjensä ykkösbrändeinä. Ulkomaisen liiketoiminnan tavoitteena on rekrytointiliiketoiminnan kasvu.

Alma Median keskeiset vahvuudet

Vahvat brändit

Yhtiöllä on useita tunnettuja brändejä, kuten Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com, Monster sekä Affärsvärlden, joita voidaan hyödyntää tuotaessa uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Vahvat brändit ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat tulevaisuudessa Alma Median laajentumisen uusille Suomen ulkopuolisille markkina-alueille sekä uusiin palveluihin Suomessa.

Asema yhtenä johtavista toimijoista päättäjämedian toimittajana

Alma Media on yksi Suomen johtavista taloudellisen median toimittajista, ja Kauppalehdellä sekä Talouselämällä on vakiintunut asema yritysten ja yrittäjien taloudellisen tiedon lähteenä. Yritysasiakkaille on lisäksi suunnattu painettua ja digitaalista mediaa tukevia palveluita, kuten Kauppalehti Tietopalvelut, joka tarjoaa ajantasaista yritystietoa asiakkailleen.

Vahva asema valikoiduilla toiminta-alueilla

Alma Median liikevaihdosta 35,3 prosenttia syntyi verkkoliiketoiminnassa vuonna 2015, ja lisäksi yhtiön painetulla medialla on laaja kattavuus Suomessa. Valtakunnallisten Kauppalehden, Talouselämän ja Iltalehden lisäksi yhtiöllä on noin 20 paikallista ja alueellista sanomalehteä kuten Aamulehti ja Satakunnan Kansa. Yhtiöllä on hyvä paikallistuntemus, mikä ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa paikalliseen ja alueelliseen mediaan joko painetussa tai digitaalisessa muodossa.

Suomessa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa Alma Median omien brändien ja Monster-brändin alla tapahtuva online-rekrytointiliiketoiminta on saavuttanut keskeisen markkina-aseman ja on useassa yhtiön toimintamaassa yksi harvoista verkossa toimivista työnvälityspalveluista.

Kattavat asiakassuhteet mainonnan tukena

Alma Medialla on laaja eri medioista ja käyttäjistä koostuva asiakaskunta. Tämä mahdollistaa Alman omien tuotteiden markkinoinnin omille asiakkaille. Asiakassuhteet ja paikallistuntemus tukevat myös yhtiön mainosmyyntiä, kun mainonnan asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaisia, juuri hänen tuotteelleen toimivia markkinointikanavia, joko valtakunnallisesti tai paikallisesti.

Strategian toteuttaminen Alma Mediassa vuonna 2015

Vuonna 2015 Alma Media edisti strategiansa toteutumista useilla yritysjärjestelyillä. Alueellisen median kustannuskilpailukykyä vahvistettiin myymällä Kainuun Sanomien liiketoiminta SLP Kustannukselle ja yhdistämällä Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien tuotantomalli. Lisäksi toteutettiin pienempiä järjestelyjä paikallis- ja kaupunkilehtikentässä. Digitaalisten kuluttajapalveluiden alueella vahvistettiin autokaupan ohjelmistotarjontaa hankkimalla nettipohjaisten järjestelmien toimittaja Autosofta. Talousmedia ja yrityspalvelut-segmentissä toteutettiin kaksi isoa yritysjärjestelyä: syksyllä asiakasmediaan ja sisällöntuotantoon keskittynyt Alma360 myytiin Otavamedialle sekä Alma Media ja Talentum ilmoittivat yhdistymisestään. Suunnittelun ensimmäinen vaihe Talentumin integroimiseksi Alma Mediaan käynnistyi marraskuussa. Vuoden vaihteen jälkeen siirryttiin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun ja toteutukseen.

Alma Mediassa toteutettiin useita sisäiseen organisoitumiseen liittyviä muutoksia, joiden tavoitteena on uudistumisen edistäminen ja strategian toteutumisen vauhdittaminen. Merkittävin muutos oli vuoden verran pilottihankkeena toimineen Alma Mediaratkaisujen toiminnan vakinaistaminen. Muutoksella tavoitellaan mainosmyynnin vauhdittamista. Alma Mediaratkaisut keskittyy mediamyynnin avainasiakkuuksiin sekä vastaa keskitetyistä digitaalisen mainonnan palveluista. Alma Mediaratkaisujen perustamisen yhteydessä purettiin keskitetty digitaalisen liiketoiminnan kehitysyksikkö Alma Diverso.

Alma Median liiketoiminnan strategiset kehitysalueet ovat Monikanavasisällöt, Markkinointiratkaisut, Palveluliiketoiminta sekä Voimavarat ja tapa toimia. Vuonna 2015 strategiset kehitysalueet etenivät kaikissa liiketoimintayksiköissä ja keskitetyissä konsernitoiminnoissa seuraavasti:

Monikanavasisällöt

 • Alman medioiden verkkosivustoja uudistettiin ja kehitettiin, mm. Kauppalehti.fi –verkkosivusto uudistui.
 • Uusia liikkuvan kuvan sisältöjä kehitettiin digitaalisiin palveluihin, mm. AL Klippi lanseerattiin ja IL-TV:n sisällöt laajenivat.
 • Mobiilipalveluja lisättiin ja kehitettiin, mm. Aamulehti lanseerasi uuden mobiilipalvelun.

Markkinointiratkaisut

 • Mainosmyyntiä vauhditettiin perustamalla Alma Mediaratkaisut-yksikkö.
 • Uusia digitaalisia mainosratkaisuja tuotteistettiin verkkoon ja mobiiliin.
 • Kohdennettuja mainonnan ratkaisuja kehitettiin.
 • Ohjelmalliseen ostamiseen panostettiin digitaalisen mainonnan markkinan kasvun myötä.

Palveluliiketoiminta

 • Uusia palveluita lanseerattiin: Balancen analysaattori, Pippuri.fi, Gofinland.fi.
 • Nykyisiä digitaalisia palveluita uudistettiin ja kehitettiin aktiivisesti.

Voimavarat ja tapa toimia

 • Uudelleenorganisoinneilla ja henkilöstön valmennuksilla nopeutettiin digitaalisen liiketoiminnan kasvua.
 • Yhteistyötä jatkettiin Almassa sisäisesti sekä konsernin ulkopuolella Lännen Median ja Jakeluyhtiö Suomen kanssa.
 • Alma Median brändi-ilme uudistettiin.
 • Datan ja analytiikan hyödyntämistä mainosmyynnissä, sisällöntuotannossa ja liiketoiminnan kehittämisessä vahvistettiin.